ارسال شده توسط ایران نرس

در قسمت زیر برخی از نمونه کارها را مشاهده میکنید

اعزام خدمتکار 24 ساعته در منزل

اعزام خدمتکار 24 ساعته در منزل

پرستاری از کودک 7 ساله در جنت آباد

پرستاری از کودک 7 ساله در جنت آباد

پرستاری از سالمند 90 ساله در سعادت آباد

پرستاری از سالمند 90 ساله در سعادت آباد

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل سعادت آباد

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل سعادت آباد

نگهداری از کودک 1.5 ساله در منزل

نگهداری از کودک 1.5 ساله در منزل

پرستاری از سالمند پوشکی در منزل

پرستاری از سالمند پوشکی در منزل

اعزام خدمتکار خانم در شهرک غرب

اعزام خدمتکار خانم در شهرک غرب

استخدام مربی کودک در منزل

استخدام مربی کودک در منزل

خدمات پرستاری از سالمند خانم در منزل

خدمات پرستاری از سالمند خانم در منزل

اعزام نیروی خدماتی خانم در منزل

اعزام نیروی خدماتی خانم در منزل

نگهداری از کودک 6 ساله در منزل

نگهداری از کودک 6 ساله در منزل

خدمات نگهداری از سالمند در منزل

خدمات نگهداری از سالمند در منزل

ارائه خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

ارائه خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

خدمات نگهداری از کودک در منزل

خدمات نگهداری از کودک در منزل

نگهداری از سالمند آلزایمری در منزل

نگهداری از سالمند آلزایمری در منزل

استخدام خدمتکار خانم در منزل

استخدام خدمتکار خانم در منزل

استخدام مربی کودک دو زبانه در منزل

استخدام مربی کودک دو زبانه در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل تهران

خدمات پرستاری از سالمند در منزل تهران

خدمات نظافتی و آشپزی در الهیه

خدمات نظافتی و آشپزی در الهیه

مراقبت از کودک 8 ساله در منزل

مراقبت از کودک 8 ساله در منزل

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

اعزام همراه بیمار آموزش دیده در بیمارستان

اعزام همراه بیمار آموزش دیده در بیمارستان

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

نگهداری 24 ساعته از کودک در منزل

نگهداری 24 ساعته از کودک در منزل

مراقبت از سالمند 90 ساله در منزل

مراقبت از سالمند 90 ساله در منزل

همراهی کودک بیمار در بیمارستان

همراهی کودک بیمار در بیمارستان

اعزام نیروی خدماتی خانم در منزل

اعزام نیروی خدماتی خانم در منزل

نگهداری از کودک 1.5 ساله در منزل

نگهداری از کودک 1.5 ساله در منزل

نگهداری 24 ساعته از سالمند پوشکی در منزل

نگهداری 24 ساعته از سالمند پوشکی در منزل

مراقبت از سالمند پوشکی 70 ساله در منزل

مراقبت از سالمند پوشکی 70 ساله در منزل

خدمات پرستاری از بیمار در بیمارستان

خدمات پرستاری از بیمار در بیمارستان

اعزام خدمتکار در منزل جردن

اعزام خدمتکار در منزل جردن

نگهداری از کودک 3 ساله در منزل

نگهداری از کودک 3 ساله در منزل

خدمات پرستاری از سالمند آلزایمری در منزل

خدمات پرستاری از سالمند آلزایمری در منزل

انجام امور منزل و آشپزی در جنت آباد

انجام امور منزل و آشپزی در جنت آباد

استخدام مربی کودک 5 ساله در منزل

استخدام مربی کودک 5 ساله در منزل

پرستاری از سالمند در الهیه

پرستاری از سالمند در الهیه

استخدام همراه بیمار در بیمارستان گاندی

استخدام همراه بیمار در بیمارستان گاندی

انجام خدمات امور منزل و آشپزی در سعادت آباد

انجام خدمات امور منزل و آشپزی در سعادت آباد

پرستاری از کودک 7 ساله در کامرانیه

پرستاری از کودک 7 ساله در کامرانیه

پرستاری از سالمند 75 ساله در منزل

پرستاری از سالمند 75 ساله در منزل

همراه بیمار در بیمارستان فیروزآبادی

همراه بیمار در بیمارستان فیروزآبادی

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در زعفرانیه

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در زعفرانیه

پرستاری از کودک 5 ساله پسر در مرزداران

پرستاری از کودک 5 ساله پسر در مرزداران

پرستار سالمند آلزایمری در منزل

پرستار سالمند آلزایمری در منزل

پرستاری از کودک 8 ساله در فردیس

پرستاری از کودک 8 ساله در فردیس

پرستاری از زوج سالمند 90 ساله در منزل

پرستاری از زوج سالمند 90 ساله در منزل

وظایف همراه بیمار در بیمارستان

وظایف همراه بیمار در بیمارستان

اعزام خدمتکار خانم در منزل

اعزام خدمتکار خانم در منزل

مراقبت از کودک 10 ماهه در ایوانک

مراقبت از کودک 10 ماهه در ایوانک

keyboard_arrow_up
همین الان تماس بگیرید!